Verwijzers

Huisartsen en medisch specialisten kunnen patiënten met psychische klachten doorverwijzen naar de Psychologen Praktijk Rina Bakker (voorheen Oranjewijk). Met ingang van 1 januari 2014 moet U als verwijzer de keus maken tussen de generalistische basis GGZ (kortdurende zorg) en de specialistische GGZ (complexe, langdurende zorg).

Psychologen Praktijk Rina Bakker biedt hulp binnen de generalistische basis GGZ.

Uw patiënt komt pas voor vergoeding van zijn/haar behandeling in aanmerking als hij/zij in het bezit is van een correcte verwijsbrief. De verwijsbrief moet naar de maatstaven van de NZa en de zorgverzekeraars de volgende informatie bevatten:

* De naam van mijn praktijk

* De datum van de verwijzing (deze moet vóór de datum van de intake bij de psycholoog liggen)

* De vermelding van een (vermoede) psychische (DSM V) stoornis met hierbij de verwijzing

naar de Basis-GGZ

* Uw AGB code, met uw naam en woonplaats en uw handtekening en/of stempel van de praktijk

* Naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de patiënt

De verwijsbrief kunt u meegeven aan uw patiënt, mailen of sturen naar onze praktijk. In die laatste gevallen zullen wij contact opnemen met de betreffende patiënt voor het maken van een eerste afspraak. (U kunt hierbij als verwijzer desgewenst ook gebruik maken van onze voorbeeldverwijsbrief. Deze kunt u uitprinten en invullen)

SPOEDVERWIJZING

Een urgente aanmelding wordt eerder ingepland of een kortere wachttijd gegund.

TERUGKOPPELING

Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u schriftelijk bericht over het verloop en het resultaat van de therapie. Deze terugkoppeling vindt zoveel mogelijk plaats binnen Zorgmail. Heeft u een zorgmailadres dan zal ik u de genoemde correspondentie via deze beveiligde weg doen toekomen. Natuurlijk kunt u als verwijzer ook altijd tussentijds contact met mij opnemen voor overleg. Dit kan telefonisch of via mijn zorgmailadres: 500080790@lms.lifeline.nl

ik zie uw verwijzingen graag tegemoet.