Privacy

Als psychologenpraktijk hechten wij uiteraard het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uw psycholoog gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Zo wordt zonder uw toestemming geen informatie aan anderen vertrekt. Ook vindt de uitwisseling van gegevens aan huisartsen via een beveiligde verbinding (Zorgmail) plaats.

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt duidelijke eisen aan techniek (bijv. website en email), processen (informatieverwerking) en de praktijkcultuur.

In het Privacy-statement van de Psychologen Praktijk Rina Bakker vindt u in het kader van deze verordening de complete verklaring over hoe wij als praktijk omgaan met uw privacy.  Hierin vindt u ook informatie over de bewaartermijn van uw dossier en uw rechten m.b.t. inzage en het opvragen van uw dossier.