Klachten

Als u klachten hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het echter niet lukt om de problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Zij kunnen u in contact brengen met een klachtenbemiddelaar of u doorverwijzen naar de klachtencommissie van de LVVP.

LVVP
Maliebaan 87
3581 CG UTRECHT
T: 030-2364338
bureau@lvvp.info
www.lvvp.info

Klachtencommissie LVVP
Postbus 13086
3507 LB UTRECHT
Klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

Op grond van de Wet BIG vallen GZ-psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht tenslotte ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie hierover vindt u hier.