Vergoeding

Psychologen Praktijk Rina Bakker biedt hulp binnen de generalistische basis GGZ.

Heeft u psychologische hulp nodig? Dan gaat u eerst naar de huisarts. Deze maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van uw problemen. Indien nodig, verwijst de huisarts u door naar de basis GGZ of bij ernstiger problematiek de gespecialiseerde GGZ. Voor een verwijzing naar een psycholoog heeft u een correcte verwijsbrief van de huisarts nodig. Dit betekent dat u pas voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking komt wanneer u in het bezit bent van een verwijsbrief die volgens de regels van de NZa en de zorgverzekeraars de volgende informatie bevat:

* De naam van onze praktijk en/of behandelaar
* De datum van de verwijzing (deze moet vóór de datum van de intake bij de psycholoog liggen)
* De vermelding van een (vermoede) psychische (DSM V) stoornis met hierbij de verwijzing naar de Basis-GGZ
* De AGB code van de huisarts, zijn/haar naam, woonplaats en handtekening en/of stempel van de praktijk
* Naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de patiënt

LET OP: Vanaf 1 januari 2022 is het zogenaamde Zorgprestatiemodel ingevoerd. Een nieuwe manier van bekostiging voor de GGZ. Voor u als client heeft dit gevolgen voor het eigen risico en de manier waarop wordt gedeclareerd. Meer informatie vindt u onder de volgende link: Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? – LVVP

De psycholoog stelt op basis van uw klachten een zorgvraagtypering vast welke bepaalt hoeveel gesprekken er nodig zijn en dus vergoed kunnen worden.

Wat is zorgvraagtypering? 

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz  worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de behandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Psychologen Praktijk Rina Bakker heeft ook in 2022 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten waaronder Menzis, AnderZorg, VGZ, IZZ, IZA, UMC, Univé, de Friesland, Zilveren Kruis Achmea, Ditzo, DSW, ONVZ, ASR, CZ, Delta Lloyd, de Amersfoortse, OHRA, Interpolis en FBTO (deze lijst is niet volledig).

Vanaf 01/01/2014 vergoeden zorgverzekeraars voor een groot aantal klachten/stoornissen alle behandelingen met een GZ-psycholoog. Wel wordt uw eigen risico aangesproken.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?
Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

  • Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
    Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.
  • Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
    Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het  eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het  maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor  een hoger eigen risico bedrag, betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

Moet ik eigen risico betalen?
Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen over of u het wel kunt betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen.

Het tarief voor deze prestaties is o.a. afhankelijk van de duur van het consult en het contract wat uw behandelaar heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Uw behandelaar gaat bij de declaratie uit van het principe planning=realisatie. Dit betekent dat de geplande tijd (=45 minuten per sessie) wordt gedeclareerd, ook als de sessie 35 of 55 minuten duurt. Bij afwijkingen van 15 minuten of meer wordt de declaratie van het consult aangepast op basis van realisatie. Dit geldt dus zowel naar boven als naar beneden.

Helaas worden niet alle psychische klachten vergoed vanuit de basisverzekering. Zo worden aanpassingsstoornissen en werk-en relatieproblematiek niet direct vergoed. Soms echter wordt de behandeling van deze klachten wel gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Bekijkt u dus altijd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem voor de zekerheid contact op met uw zorgverzekeraar. U kunt hierover ook altijd even bellen of mailen met Psychologen Praktijk Rina Bakker.

Bovenstaande informatie betreffende de mogelijkheden tot vergoeding geldt alleen voor cliënten van 18 jaar en ouder. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan wordt de vergoeding van je behandeling geregeld en betaald door de gemeente waar je woont. Psychologen Praktijk Rina Bakker heeft geen contracten met gemeenten afgesloten. Wil je wel voor vergoeding in aanmerking komen dan kun je het best even contact opnemen met de website van het NIP (psynip.nl) voor het vinden van een psycholoog die wel een contract met de gemeente heeft.