Vergoeding

Vanaf 2014 is de GGZ veranderd in een stelsel met een generalistische basis GGZ (de vroegere eerstelijns- en een deel van de tweedelijns GGZ) en een gespecialiseerde GGZ.

Psychologen Praktijk Rina Bakker biedt hulp binnen de generalistische basis GGZ.

Heeft u psychologische hulp nodig? Dan gaat u eerst naar de huisarts. Deze maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van uw problemen. Indien nodig, verwijst de huisarts u door naar de basis GGZ of bij ernstiger problematiek de gespecialiseerde GGZ. Voor een verwijzing naar een psycholoog heeft u een correcte verwijsbrief van de huisarts nodig. Dit betekent dat u pas voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking komt wanneer u in het bezit bent van een verwijsbrief die volgens de regels van de NZa en de zorgverzekeraars de volgende informatie bevat:

* De naam van onze praktijk en/of behandelaar
* De datum van de verwijzing (deze moet vóór de datum van de intake bij de psycholoog liggen)
* De vermelding van een (vermoede) psychische (DSM V) stoornis met hierbij de verwijzing naar de Basis-GGZ
* De AGB code van de huisarts, zijn/haar naam, woonplaats en handtekening en/of stempel van de praktijk
* Naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de patiënt

De psycholoog stelt de uiteindelijke diagnose en beoordeelt samen met u welke behandeling wordt ingezet. Op basis van uw klachten en de diagnose kunt u, binnen de gekozen vorm van GGZ, gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: kort (294 min), middel (495 min) intensief  (750 min) of chronisch (750 min), ieder met de bijbehorende behandelduur waarbinnen de totale prestatie (intake, diagnose, verslaglegging, behandeling, overleg huisarts, consultatie etc.) dient plaats te vinden. Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u hiervan altijd op de hoogte stellen.

Psychologen Praktijk Rina Bakker heeft ook in 2021 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten waaronder Menzis, AnderZorg, VGZ, IZZ, IZA, UMC, Univé, de Friesland, Zilveren Kruis Achmea, Ditzo, DSW, ONVZ, ASR, CZ, Delta Lloyd, de Amersfoortse, OHRA, Interpolis en FBTO (deze lijst is niet volledig).

Vanaf 01/01/2014 vergoeden zorgverzekeraars voor een groot aantal klachten/stoornissen alle behandelingen met een GZ-psycholoog. De eigen bijdrage voor psychische hulp komt daarmee te vervallen. Wel wordt uw eigen risico aangesproken.

Helaas worden niet alle psychische klachten vergoed vanuit de basisverzekering. Zo worden aanpassingsstoornissen en werk-en relatieproblematiek niet direct vergoed. Soms echter wordt de behandeling van deze klachten wel gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Bekijkt u dus altijd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem voor de zekerheid contact op met uw zorgverzekeraar. U kunt hierover ook altijd even bellen of mailen met Psychologen Praktijk Rina Bakker.

Bovenstaande informatie betreffende de mogelijkheden tot vergoeding geldt alleen voor cliënten van 18 jaar en ouder. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan wordt de vergoeding van je behandeling geregeld en betaald door de gemeente waar je woont. Psychologen Praktijk Rina Bakker heeft geen contracten met gemeenten afgesloten. Wil je wel voor vergoeding in aanmerking komen dan kun je het best even contact opnemen met de website van het NIP (psynip.nl) voor het vinden van een psycholoog die wel een contract met de gemeente heeft.

LET OP: Vanaf 1 januari 2022 wordt het zogenaamde Zorgprestatiemodel ingevoerd. Een nieuwe manier van bekostiging voor de GGZ. Voor u als client heeft dit gevolgen voor het eigen risico en de manier waarop wordt gedeclareerd. Meer informatie vindt u onder de volgende link: Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? – LVVP