Tarieven

PRESTATIES EN TARIEVEN

Welke prestaties/tarieven kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. Er zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen.

Het tarief voor deze prestaties is o.a. afhankelijk van de duur van het consult en het contract wat uw behandelaar heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. De tarieven die uw behandelaar hanteert zijn dus verschillend per zorgverzekeraar.

Uw behandelaar gaat bij de declaratie uit van het principe planning=realisatie. Dit betekent dat de geplande tijd (is standaard 45 minuten per sessie) wordt gedeclareerd, ook als de sessie bijv. 35 of 55 minuten duurt. Bij afwijkingen van 15 minuten of meer wordt de declaratie van het consult aangepast op basis van realisatie. Dit geldt dus zowel naar boven als naar beneden.

ZELFBETALERS

Het standaardtarief voor individuele therapie voor zelfbetalers bedraagt per 01-01-2022 € 105,= per sessie (met een duur van circa 45 minuten, planning=realisatie).
Het tarief voor relatietherapie bedraagt € 140,= per sessie (met een duur van circa 60 minuten).

LET OP: Vanaf 1 januari 2022 is het zogenaamde Zorgprestatiemodel ingevoerd. Een nieuwe manier van bekostiging voor de GGZ. Voor u als client heeft dit gevolgen voor het eigen risico en de manier waarop wordt gedeclareerd. Nog meer informatie hierover vindt u onder de volgende link: Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? – LVVP