Tarieven

Psychologen Praktijk Rina Bakker brengt voor de vier zorgvraagzwaarteproducten (behandeltrajecten) per 01-01-2021 maximaal de onderstaande bedragen bij uw zorgverzekeraar in rekening. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nza.

 

code 180001 Kort t/m 294 minuten € 522,13
code 180002 Middel t/m 495 minuten € 885,01
code 180003 Intensief t/m 750 minuten € 1434,96
code 180004 Chronisch t/m 750 minuten € 1380,49

 

Wanneer u wel een intake heeft gehad, maar er geen vervolgbehandeling volgt omdat u bijvoorbeeld zelf besluit geen vervolg aan het contact te geven of omdat blijkt dat uw klachten beter behandeld kunnen worden binnen de Gespecialiseerde GGZ, of er geen sprake blijkt te zijn van een diagnose volgens de DSM-V-classificatie wordt een onvolledig behandeltraject  (code: 180005) in rekening gebracht.

De kosten hiervan bedragen € 228,04 en komen ten laste van uw eigen risico.

De genoemde behandeltrajecten met ieder hun eigen behandelduur bevatten de totale tijd die uw behandelaar aan uw behandeling heeft besteed. Hieronder valt bijvoorbeeld de intake, diagnosestelling, verslaglegging, behandeling, overleg huisarts, evt. consultatie met medebehandelaars, telefonisch en mailcontact.

De maximumtarieven van de bovengenoemde vier zorgzwaarteproducten en de prestatie onvolledig behandeltraject kunnen ten hoogste met 10% verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.

ZELFBETALERS

Het standaardtarief voor individuele therapie voor zelfbetalers bedraagt per 01-01-2021 € 92,50,= per sessie (met een duur van circa 45 minuten).
Het tarief voor relatietherapie bedraagt € 125,= per sessie (met een duur van circa 60 minuten).

LET OP: Vanaf 1 januari 2022 wordt het zogenaamde Zorgprestatiemodel ingevoerd. Een nieuwe manier van bekostiging voor de GGZ. Voor u als client heeft dit gevolgen voor het eigen risico en de manier waarop wordt gedeclareerd. Meer informatie vindt u onder de volgende link: Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? – LVVP