Basis GGZ

Sinds 1 januari 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) veranderd in een stelsel met een Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en een Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

De GBGGZ omvat de vroegere eerstelijns psychologische zorg en een deel van de tweedelijns zorg.

U komt voor zorg binnen de GBGGZ in aanmerking als er sprake is van lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. Daarbij is er door de huisarts tenminste een vermoeden uitgesproken van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot geringe beperking van het functioneren. Te denken valt aan klachten in de vorm van angstgevoelens, depressie, dwanghandelingen en/of dwanggedachten, eetproblemen, persoonlijkheidsproblemen zoals onzekerheid en een laag zelfbeeld, slaapproblemen, verwerkingsproblemen (rouw), burn out, werkproblemen en relatieproblemen.

Tevens kunt u voor zorg binnen de GBGGZ in aanmerking komen als het gaat om ernstige maar stabiele psychische problematiek die geen gespecialiseerde behandeling maar wel een langdurige begeleiding behoeft.

Voor meer informatie hierover en informatie met betrekking tot de mogelijkheden tot vergoeding van psychologische hulp binnen de GBGGZ verwijs ik naar de vergoedingen en naar de website www.invoeringbasisggz.nl

LET OP: Vanaf 1 januari 2022 wordt het zogenaamde Zorgprestatiemodel ingevoerd. Een nieuwe manier van bekostiging voor de GGZ. Voor u als client heeft dit gevolgen voor het eigen risico en de manier waarop wordt gedeclareerd. Meer informatie vindt u onder de volgende link: Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? – LVVP